Product: Troublefree Retail
Auteur: Danny

Via dit artikel kunt u een Relatiegroep aanmaken met vaste instellingen.

Ga naar Relaties, en kies voor Relatiegroepen.

Maak hier een nieuwe groep aan: Balieklant
Dat doet u door in de Debiteurgroep een naam in te vullen.

Vervolgens kunt u verschillende gegevens "vastzetten":
-Betalingstermijn
-Leveringswijze
-Layoutkeuze (in of Ex BTW)
-Vaste korting
-BTW forceren.

Ook kunt u met vinkjes aangeven of deze relatiegroep op de mailinglist moet komen en Digitaal gefactureerd moet worden.

Staat dit juist ingesteld, sla dit dan op met de save button

Wanneer u nu een nieuwe klant toevoegt en de relatiegroep Balieklant kiest, worden de instellingen automatisch op deze instellingen overgenomen.

Als u wilt dat deze Balieklant, als standaard instelling voor al uw balieklanten gebruikt wordt, kunt u bij Troublefree deze standaard relatiegroep laten instellen, dit wordt dan een apart menu, de zogenaamde snelorder.

Nadat u de gegevens heeft opgeslagen komen er nog extra tabbladen tevoorschijn.
Hierin kunt u nog extra gegevens aanpassen:

-Extra Velden
Voor Extra velden, verwijzen wij u naar se Settingsmodule

-Bestand Import
Hier kunt u vaste pijzen per product inlezen.

-Prijsafspraken
Ook is het mogelijk om prijsafspraken aan een groep te koppelen. Hoe u dat doe leest u hier: Prijsafspraken aan Relatiegroepen.