Product: Troublefree Retail
Auteur: Nadie

Het is mogelijk om meerdere orders tegelijk te factureren, batch factureren.

- Ga naar het orderoverzicht.
- Kies voor ‘geselecteerde orders leveren’.

-Vink de vakjes aan van de orders die gefactureerd dienen te worden.

- Ga naar het actiemenu.
- Kies voor ‘geselecteerde regels factureren’.

- Voer een datum in en kies voor 'aanmaken'.

- Wanneer digitaal factureren in de relatie niet aan staat kun je vervolgens in het print dialoog een actie kiezen.

- De facturen voor de klanten waar digitaal factureren wel wordt gebruikt komen in de factuur-outbox terecht. Ga naar het factuuroverzicht via 'factuur'.

Hier komen de facturen voor de klanten te staan.
- Klik op het printicoontje om de facturen uit te printen.
- Klik op het envelopicoontje om de facturen te versturen.