Product: Troublefree Retail
Auteur: Nadie

Het is mogelijk om offerte- en orderregels onder te verdelen in verschillende kopjes. Zo kunt u bijvoorbeeld arbeid en producten onderscheiden.

Een koptekstnummer kan worden toegevoegd in de offerte- en orderregels onder 'Nr.'. Alle regels bevatten standaard een 0. Laat bijvoorbeeld de regels die onder arbeid vallen op '0' staan en geef alle regels die onder producten vallen een '1'


In de lichtgrijze vlakken kan een koptekst worden ingegeven. Bij '0' zou dit 'Arbeid' zijn en bij '1' 'Producten'.