Product: Troublefree Retail
Auteur: Danny

Aan de hand van dit artikel wordt uitgelegd hoe u een betalingsvoorwaarde of een leveringsvoorwaarde in uw stambestanden kan instellen.
 Om deze optie in te stellen heeft u de rechten nodig om wijzigingen te kunnen maken in stambestanden. Vaak is dit de admin, directie of eigenaars-login.

Open stam bestanden en ga naar Leveringswijzes:Na het klikken op de Leveringswijzes komt u in het volgende scherm:Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:
-Omschrijving

Hier kunt u zelf de naam invullen voor de soort Leveringswijze

-Adres instelbaar(vinkje)
Wanneer u het vinkje aan zet is het adres instelbaar

-Artikelnummer
Wanneer u hier een artikelnummer toevoegt (zoals bijvoorbeeld vrachtkosten) dan worden deze automatisch bij deze leveringswijze toegevoegd.

-Adres type
Hier kiest u (ook een instelling) wat het adres type bij de leveringswijze is. 

-In Webshop (vinkje)
Wilt dat de Leveringswijze ook in de webshop (mits er een koppeling met een webshop bestaat) wordt getoond, zet u het vinkje aan.
 
-In *POS (vinkje)
Wilt dat de Leveringswijze ook in de *POS (Point Of Sale) gekozen kunnen worden, zet u hier het vinkje aan.

(*POS is een kassabeheeroptie die u ook kunt gebruiken in Troublefree.)

-Verberg (vinkje)
Hiermee kunt u de Leveringswijze in Troublefree verbergen.

-Volgorde
Wanneer u hier een nummering invult, zal exact deze volgorde ook getoond worden in selectieveld (pull down menu's)
(*NOTE: Begin de telling met 01, dan heeft u meer dan 9 opties)

-Min. bedrag (Excl.)
U kunt bepalen vanaf welk bedrag deze leveringswijze mogelijk is.

-Max. bedrag (Excl.)
Hier kunt u bepalen tot welke bedrag deze Leveringswijze mogelijk is, vult u niets in is het oneindig.

-Leverdatum is verplicht (vinkje)
Wanneer u wilt dat er altijd een leveringsdatum wordt ingevuld, moet u dit vinkje aanzetten.

Ook kunt u de betalingsvoorwaarden instellen in Stambestanden:

Klik hiervoor op betalingsvoorwaardes in Stambestanden, en u krijgt het volgende scherm:


Hier kunt u goed zien wat voor instellingen er gekozen / ingesteld kunnen worden:

-Omschrijving
 Hier kiest u de naam van de betalingswijze.

-Betaaltermijn in dagen
Wanneer u een betaaltermijn wil gebruiken, vult u hier de dagen in. Let op dat deze wel met de Omschrijving correspondeert.

-Korting bij betaling binnen x dagen (%)
Hier kunt u het percentage aangeven dat de korting is als de Relaties binnen een de betaaltermijn betalen.

-Dagen geldigheid v/d korting
Hier vult u het aantal dagen dat de geldigheid voor de korting duurt.

-Direct Factureren
Als u wilt dat er direct gefactureerd wordt, kunt u dat hier met een vinkje aanzetten.

-Incasso (hiervoor zijn wel extra instellingen nodig)
Hier zet u de Incasso aan. Voor u dit doet, dient u wel de instelling voor Incasso aan te passen.
Hoe u dit doet, leest u hier: INCASSO instellen

-ExtCode

Heeft u een koppeling met een financieel pakket, kunt u hier de mogelijk benodigde code invullen.

-Betalingswijze invullen verplicht
Wanneer u wilt dat de betalingswijze wordt ingevuld, zet u het vinkje aan.