Product: Troublefree Retail
Auteur: Evert-Jan

In dit artikel zullen we u uitleggen hoe u door gebruik van het artikelraster uw artikelen gemakkelijk in artikelgroepen en hoofdartikelen kan indelen.

Stap 1 - Artikelbeheer
 Open het artikelbeheer.
Stap 2 - Artikelraster
 Als u met de muis op het 2e kopje artikelen hangt verschijnt er een dropdown menu. Selecteert u hierin het Artikelraster.
Stap 3 - Veldenlijst
 In het artikelraster kunt u een veldenlijst selecteren. Deze veldenlijsten komen overeen met uw import/export definities. Selecteer de veldenlijst “Indelen groepen / Geven eigen naam”.
Stap 4 – Fabrikant
Geheel rechts kunt u de fabrikant selecteren waarvoor u de groepen wilt gaan indelen.

Vervolgens kunt u links op zoeken klikken.

 
Nadat de pagina opnieuw geladen is ziet u dat er onderin de pagina een x-aantal pagina’s beschikbaar is. Indien gewenst kunt u op de knop alles drukken en dan kunt u op 1 pagina blijven werken.
 
Let op als u op de knop alles drukt dan zal de pagina opnieuw geladen worden
Stap 5  - Artikelgroep
 Als u voor een artikel de artikel groep wilt wijzen dan klikt u in het vakje van Groep_ID er verschijnt dan een dropdown menu waaruit u de correcte artikelgroep kan selecteren.

Het is in het artikelraster mogelijk om voor meerdere artikelen in een keer een wijziging door te voeren. Dit kan op twee manieren.
 
  1. U klikt het selectievakje voor de regel aan.
  2. U houd u shift-toets ingedrukt. U klikt vervolgens op het eerste artikel wat u wilt selecteren, daarna klikt u op het laatste artikel wat u wilt selecteren. Alle tussenliggende artikelen worden vervolgens automatisch geselecteerd.
Als u meerdere artikelen tegelijk geselecteerd heeft en u wilt een wijziging doorvoeren dan zal het
systeem u altijd om een bevestiging vragen met onderstaand venster.

Als u in dit venster op OK drukt dan worden de wijzigingen op alle geselecteerde artikelen doorgevoerd.
 
Drukt u op Annuleren dan word het eerst geselecteerde artikel aangepast. Hierna verschuift het focus venster naar het 2e geselecteerde artikel waar u dan weer een wijziging kan doorvoeren. Bovenstaand venster verschijnt weer. Als u op OK drukt worden de wijzigingen doorgevoerd voor alle geselecteerde artikelen. Klikt u op annuleren dan word alleen het 2e geselecteerde artikel gewijzigd.
 
Stap 6 Artikelen zonder artikelgroep / hoofdartikel
 
In het artikelraster bestaat de mogelijkheid om alleen de artikelen te tonen die nog geen artikelgroep of hoofdartikel hebben.